The Who

Mon, 17 April 1967:

Offenburg, Oberrheinhalle

Roger Daltrey Pete Townshend John Entwistle Pete Townshend Keith Moon The Who in Offenburg